1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΞΑΝΘΗΣ


Διεύθυνση : Ματσίνη 1 – Τ.Κ. 67132 – Ξάνθη

Τηλ.-Fax: 2541022477

Email : mail@1dim-xanth.xan.sch.gr