Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών  που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του  δημοτικού σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025

αρχίζουν την   1  Μαρτίου 2024 και λήγουν στις  20 Μαρτίου 2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – Υπεύθυνη ΔήλωσηΘα την πάρετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.
2.Βεβαίωση φοίτησης ΝηπιαγωγείουΘα την πάρετε από το νηπιαγωγείο.
3.Βιβλιάριο ΥγείαςΕπίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου  υγείας του  παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ.)Το έντυπο θα το πάρετε  από το σχολείο.
5.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίαςΑποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας δηλ. α) Φορολογική δήλωση ( Έντυπο Ε1) ή β) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή γ) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, ή δ) Δύο (2) τύποι δικαιολογητικών από ιδιωτικούς παρόχους.
6.Αν επιθυμείτε εγγραφή στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ πρέπει να κάνετε αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε  στη Διεύθυνση  του  σχολείου  στο τηλέφωνο 25410 22477  από τις 9:00 έως 13:00.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις από 10: έως τις 13:00.

Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά  καθώς και την ταυτότητά τους.

Ο Διευθυντής του σχολείου