Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι εγγραφές των μαθητών  που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του  δημοτικού σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 αρχίζουν την   1  Μαρτίου 2022 και λήγουν στις  20 Μαρτίου 2022

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( Θα την πάρετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία )
  2. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (Θα την πάρετε από το νηπιαγωγείο.)
  3. Βιβλιάριο Υγείας ( Επίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου  υγείας του  παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.)
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ.) ( Το έντυπο θα το πάρετε  από το σχολείο.)
  5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ( Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας δηλ. α) Φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1) ή β) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή γ) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, ή δ) Δύο (2) τύποι δικαιολογητικών από ιδιωτικούς παρόχους).
  6. Αν επιθυμείτε εγγραφή στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ πρέπει να κάνετε αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε  στη Διεύθυνση  του  σχολείου  στο τηλέφωνο 25410 22477  από τις 9:00 έως 13:00.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις από 13:15 έως τις 14:00.