ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023

1η ώρα: 08:15-08:45

1ο διάλειμμα: 08:45-09:10

2η ώρα: 09:10-09:40

2ο διάλειμμα: 09:40-10:10

3η ώρα: 10:10-10:40

3ο διάλειμμα: 10:40-11:10

4η ώρα: 11:10-11:40

4ο διάλειμμα: 11:40-12:00

5η ώρα: 12:00-12:30

5ο διάλειμμα: 12:30-12:50

6η ώρα: 12:50-13:15