Ημέρες και ώρες συνεργασίας γονέων- κηδεμόνων  με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΚΠ/ΚΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑΜΕΡΑΩΡΑ
ΖΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΑΣΚΑΛΑΑΔΕΥΤΕΡΑ10:00 – 10:45
ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΑΒΔΕΥΤΕΡΑ11:45 – 12:25
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΑΓΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10:00 – 10:45
ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑΔ1ΠΕΜΠΤΗ11:30 – 12:25
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔΑΣΚΑΛΟΣΔ2ΔΕΥΤΕΡΑ10:45 – 11:30
ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΑΣΚΑΛΑΕΤΕΤΑΡΤΗ11:45 – 12:25
ΚΑΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑΣΤ1ΔΕΥΤΕΡΑ10:45 – 11:30
ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣΣΤ2ΠΕΜΠΤΗ10:45 – 11:30
     
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ10:00 – 10:45
ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ11:45 – 12:25
ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ9:00  – 9:40